De gedaanten van het kwaad (deel 2)

Met dit nieuwe werk wil ik de lijn voortzetten die enige tijd geleden begon in Rijksmuseum Twenthe met mijn tentoonstelling Onzalige Bossen - Onzalige tijden. Daar waren tekeningen te zien waarin, zoals de titel al suggereert, het bos wordt voorgesteld als ‘een strijdtoneel waar planten en bomen elkaar op niet zachtzinnige wijze verdringen op zoek naar de zon en de beste voedingsbodem’ – en daarnaast ‘beelden van slagvelden met alle slachtoffers en vernielingen van dien’. Deze beide facetten van de tentoonstelling in Rijksmuseum Twenthe toonden beelden van het kwaad, maar in de vorm van tekeningen en dat schept – anders dan in fotografie – afstand.