Rijksmuseum Twenthe

Lasondersingel 129-131, Enschede

Tentoonstelling november 2019 – juli 2020 

Onzalige bossen – Onzalige tijden

Voor deze tentoonstelling ben ik uitgegaan van twee thema’s die me al langere tijd bezighouden: Natuur, meer specifiek het landschap, met name het bos, in ieder geval iets met veel bomen en gebladerte en daarnaast de tijd tussen de twee wereldoorlogen, het Interbellum, een thema dat zo nu en dan weer opborrelt en ongetwijfeld samenhangt mijn jeugdjaren. Beide thema’s/onderwerpen hebben voor mij iets dreigends, onheilspellends en vanuit dat gevoel heb ik ze ook benaderd in mijn tekeningen.

Het Bos, de natuur in het algemeen, zie ik (in mijn tekeningen!) als een samenleving van individuen waar het recht van de sterkste geldt, planten en bomen verdringen elkaar, op zoek naar de beste plaats in/onder de zon, de beste voedingsbodem en gaan daarbij niet zachtzinnig te werk.
Het Bos als strijdtoneel!

Het Interbellum is een tijd met veel dreiging vanuit de al voorbije Eerste Wereldoorlog en de naderende Tweede. In mijn tekeningen toon ik twee aspecten van die dreiging: mijn persoonlijke angsten en dromen als kind (let wel, als interpretatie vanuit het heden!) en beelden die afkomstig zijn van de slagvelden met alle slachtoffers en vernielingen van dien. De mensen die daarbij zijn betrokken of betrokken raken. Verantwoordelijken en slachtoffers.

Geert Voskamp